Bibliotheek Rijn en Venen

Bibliotheek Rijn en Venen is een dynamisch en laagdrempelig kennisknooppunt. Ze staan voor persoonlijke groei, in het bijzonder voor mensen in kwetsbare situaties en daarmee voor het ontwikkelen van wijsheid.

De Bibliotheek is een inspirerende plek, waar bezoekers zich ondersteund voelen, waar aandacht voor talent is en zelfvertrouwen gestimuleerd wordt. We zijn een open en marktgerichte partner die zorgt voor verbinding tussen inwoners, organisaties en bedrijven in het werkgebied.