NBD Biblion:
A is van Anansi / Rita Stuger ; met illustraties van Amber Rowntree. - Eerste druk, Soest : UitgeverÐ
Boekscout, [2020]. - 26 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm.
De A is van Anansi, de B van Brasa en de C van Cyrill... In dit opvallend kleurrijke vierkant alfabetboek
worden alle letters van het alfabet, inclusief de letters die de nieuwe spelling van het Sranantongo niet kent,
voorzien van Surinaamse woorden en beelden. Elke letter heeft een eigen woord (voorwerp, persoon,
gevoel) met een korte zin, die rijmt op de zin van de volgende letter. Steeds twee aan twee, op naast elkaar
liggende pagina's. Kleurrijke digitale platen verbeelden de woorden en hun betekenis. Soms is de betekenis
meteen herkenbaar en duidelijk, soms doet die een beroep op je verbeeldingskracht of is nader (eigen)
onderzoek vereist. Alles bij elkaar biedt dit met liefde gemaakte alfabetboek herkenning voor een deel van
de Surinaamse kinderen of een kennismaking met en een warme uitnodiging om je te verdiepen in de
wereld, geschiedenis en achtergronden van een Surinaams kind. Een uitgave die in tijden van het bevechten
van diversiteit en integratie een welkom is met de kernboodschap: wees en blijf nieuwsgierig! Niet te missen
uitgave voor elke collectie, o.a. op school. Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar.
Recensent: Hannelore Rubie
Bestelnummer: 2020355883
groet,
NBD Biblion
Afd. Redactie / BU Data
E mi@nbdbiblion.nl
T (079) 344 0156
©ï¸copyright Stichting NBD Biblion. Dit is een auteursrechtelijk beschermd product en valt onder de Algemene